Valtuusto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla 12.9.2023 ja Puumala-lehdessä 13.9.2023. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 12.9.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus.

Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 18.9.2023 klo 18:00. Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 14 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Valtuuston II varapj Martti Laine, valtuutetut Lauri Kotsalainen, Jaakko Kuntonen, Elisa Lempiäinen ja Olli Luukkonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen.
Varavaltuutetut Oiva Kiljunen ja Pentti Lautala olivat kutsuttuina paikalla.

Lisäksi todetaan, että paikalla oli kunnanjohtaja Niina Kuuva, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja Anna-Mari Summanen ja tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.