Valtuusto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Eron myöntäminen Jaakko Kuntoselle Puumalan kunnan luottamustehtävistä ja uusien edustajien valinta

PuuDno-2021-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Jaakko Kuntonen on 30.8.2023 päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut eroavansa Puumalan kunnan luottamustoimista. Eron syynä on muutto Puumalasta toiselle paikkakunnalle.

Kuntosen tilalle luottamustoimiin on syytä valita uudet edustajat. 

Kuntalain 40 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

 1. myöntää eron Jaakko Kuntoselle valtuutetun, valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, keskusvaalilautakunnan jäsenen ja Veej'jakaja ry:n kunnan edustustajan tehtävistä
 2. valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen,
 3. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenen,
 4. valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
 5. valitsee kunnan edustajan Veej'jakaja ry:n vuosikokoukseen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se

 1. myöntää eron Jaakko Kuntoselle valtuutetun, valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, keskusvaalilautakunnan jäsenen ja Veej'jakaja ry:n kunnan edustustajan tehtävistä
 2. valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen,
 3. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenen,
 4. valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja
 5. valitsee kunnan edustajan Veej'jakaja ry:n vuosikokoukseen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti

 1. myöntää eron Jaakko Kuntoselle valtuutetun, valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, keskusvaalilautakunnan jäsenen ja Veej'jakaja ry:n kunnan edustajan tehtävistä,
 2. valita valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi Pentti Lautalan,
 3. valita keskusvaalilautakunnan jäseneksi Pentti Lautalan,
 4. valita tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Pentti Lautalan ja
 5. valita kunnan edustajaksi Veej'jakaja ry:n vuosikokoukseen Pentti Lautalan.