Valtuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Puumalan kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025

PuuDno-2019-16

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2019-2025, mikä on sama aikajänne kuin kuntastrategiassa. Aiempi elinkeinopoliittinen ohjelma kattoi vuodet 2014-2018.

Elinvoimapoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä yrittäjien, luottamushenkilöiden, asukkaiden ja elinkeinotyöryhmän kanssa. Ohjelman sisältöjä työstettiin joulukuussa kaikille avoimessa elinvoimaseminaarissa. Tämän jälkeen elinkeinotyöryhmä priorisoi ja jalosti tavoitteita seminaarin tulosten pohjalta. Tammikuussa valtuuston iltakoulu teki painotuksia ja evästi jatkovalmistelua. Helmikuussa ohjelmaluonnos palautettiin avoimelle foorumille keskusteltavaksi kuntalaisillassa.

Puumalan kunnan elinvoimapolitiikkaa toteutetaan toimialojen ja vastuualueiden rajat ylittävästi ja kehittäjäverkostoja aktiivisesti hyödyntäen. Toiminnan keskiössä on yrittäjä ja yrityksen tarpeet.

Elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025 on liitteenä. Esitys ohjelmaan liitettävistä mittareista tuodaan hallituksen kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen elinvoimapoliittisen ohjelman vuosille 2019-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen elinvoimapoliittisen ohjelman vuosille 2019 - 2025.

 

Päätös

Keskustelun kuluessa valtuuston II vpj. Martti Laine ehdotti, että elinvoimapoliittiseen ohjelmaan lisätään yhdeksi toimenpiteeksi talvimatkailun kehittämishankkeen toteuttaminen. Siinä vastuuhenkilönä olisi elinkeinokehittäjä ja aikataulu 2019 alkaen.
Valtuutetut Antti Kasanen ja Asko Luukkonen kannattivat Laineen ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että sopiiko lisäys valtuutetuille. Puheenjohtaja totesi lisäyksen lisättävän yksimielisesti.

Keskustelun edetessä valtuuston II vpj. Martti Laine teki muutosehdotuksen toimenpiteeseen "Keskustie-sataman yhteissuunnittelu ja viihtyisyyden lisääminen. Keskustie-sataman -alue nähdään ja sitä kehitetään yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena, ei erillisinä kohteina." 
Laine ehdotti, että toimenpiteen aikataulua muutetaan siten, että aloitus on jo vuonna 2019 ja kehittämisvastuu on kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksella.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, että sopiiko muutos valtuutetuille. Puheenjohtaja totesi, että muutos tehdään yksimielisesti.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti liitteen mukaisen Puumalan elinvoimapoliittisen ohjelman vuosille 2019-2025 edellä mainituilla lisäyksellä ja muutoksella.