Valtuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lisämääräraha kunnantalon sisäilma- ja rakenneteknisten korjausten toteuttamiseen

PuuDno-2019-51

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnantalon työntekijöiltä saadun palautteen perusteella päätettiin kunnantalon sisäilma tutkituttaa vuoden 2018 loppupuolella. Ennen tutkimusten aloittamista suoritettiin käyttäjäkysely, joka osoitettiin kunnantalon eri tiloissa työskenteleville. Kyselyvastausten perusteella osa tilojen käyttäjistä oli kokenut mahdollisesti sisäilman heikentyneestä laadusta johtuvaa oireilua.

Puumalan kunnassa on hyväksytty (tekninen lautakunta 7.2.2013, § 14, liite 14) toimintamalli sisäilmaongelma- ja kosteusvauriotilanteita varten. Siinä on luetellaan sisäilmaongelmissa huomioitavat toimenpiteet, joita ovat mm. tilojen käyttäjiltä saadun palautteen arviointi, tutkimusten tilaaminen, käyttäjien informointi tutkimustuloksista, korjaussuunnitelmien teettäminen, tilojen korjaustoimenpiteet, korjattavien tilojen mahdollinen käyttö tai tyhjentäminen korjauksen ajaksi, sekä määrärahojen varaaminen korjausta varten.

Kunnantalon sisäilmatutkimus teetettiin käyttäjäkyselyn jälkeen marras-joulukuussa 2018. Tutkimuksessa sisäilman laatua heikentävinä ja korjausta vaativina tekijöinä nousivat esiin toisen kerroksen lännenpuoleisten toimistotilojen ikkunoiden yläpuolisissa kotelorakenteissa todetut mikrobivauriot, tuloilmakanavistossa havaitut epäpuhtaudet, sekä sisätilojen kuitulähteet, joita ovat ainakin alakatoissa havaitut avoimet mineraalivillat. Tutkimuksessa esitetään myös salaojajärjestelmän kuvausta ja tarvittaessa huuhtelua, sekä viemärien tuuletusjärjestelmän tiiveyden tutkimista. Tutkimuksessa löydetyt puutteelliset tiivistykset läpivienneissä ja ikkunarakenteissa korjataan, samoin tarvittaessa myös ulkopuoliset pellitykset.

Puumalan kunnantalosta tehty sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus on oheismateriaalina.

Edellä mainitut tarkastukset, kuvaukset ja korjaukset on määrä tehdä huhtikuussa 2019 alkaen talon ulkopuolisten puutteiden korjauksella. Korjausten suunnittelu ja toteuttaminen vaatii toimintamallimme mukaisen lisämäärärahapäätöksen kunnanvaltuustolta. Kustannusarvio kyseisille toimenpiteille on 25 000 euroa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto myöntää kunnantalon korjaustoimenpiteisiin 25 000 euron lisämäärärahan.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää myöntää kunnantalon korjaustoimenpiteisiin 25 000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.