Valtuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kuntalaisaloitteet 2018

PuuDno-2018-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 5 luvun 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Liitteenä on selvitys vuonna 2018 saapuneista aloitteista sekä selvitys toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty.
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2018 tehdyt aloitteet ja niistä annetut selvitykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2018 tehdyt aloitteet ja niistä annetut selvitykset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.