Valtuusto, kokous 18.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 12.2.2019 ja Puumala-lehdessä 13.2.2019.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 12.2.2019.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Paavo Kyhyräinen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Allan Mäkelä.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 20 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.