Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 18.8.2021  ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä torstaina 19.8.2021 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Airi Tella ja Keijo Montonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.