Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2018-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 42 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusuusilmoituksiin tehdyt muutokset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Sidonnaisuusilmoitukset on edellisen kerran ilmoitettu valtuustolle tiedoksi 12.11.2019.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan jäsen Pirkko Ihanamäki sekä tarkastuslautakunnan sihteeri eivät osallistuneet omien sidonnaisuusilmoitusten käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusrekisterin tämän hetkisen tilanteen sekä päättää viedä sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin tämän hetkisen tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.