Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 18.12.2019 ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä torstaina 19.12.2019 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Heikki Hupli.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.