Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut vuodelle 2020

PuuDno-2018-197

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa kokousaikataulut vuodelle 2020.

Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kokoontua vuonna 2020 seuraavasti, ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

Ma 20.1.
Ma 17.2. (+iltakoulu)
Ma 30.3. (tilinpäätös)
Ma 20.4.
Ma 18.5.
Ma 15.6.
Ma 17.8.
Ma 21.9.
Ma 12.10.
Ma 9.11. (veroprosentit+mahdollisesti TA)
Ma 7.12. (TA)

Kokoukset aloitetaan klo 16.00, ellei toisin sovita.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset vuonna 2020 seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

Ma 2.3.
Ma 27.4. (+valtuustoseminaari)
Ma 22.6. (Tilinpäätös)
Ma 28.9. (+TA-seminaari)
Ma 16.11. (veroprosentit+mahdollisesti TA)
Ma 14.12. (TA)

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita. Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset vuonna 2020 seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

Ma 2.3.
Ma 27.4. (+valtuustoseminaari)
Ma 22.6. (Tilinpäätös)
Ma 28.9. (+TA-seminaari)
Ma 16.11. (veroprosentit+mahdollisesti TA)
Ma 14.12. (TA)

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita. Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.