Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 10.12.2019 ja Puumala-lehdessä 11.12.2019.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 10.12.2019.

Päätös

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 20 varsinaista valtuutettua. Valtuutettu Annukka Hämäläinen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.