Valtuusto, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat (lisäpykälä)

Kuvaus

Puumalan sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jorma Virta antoi valtuuston puheenjohtajalle oheisen ilmoituksen: " Puumalan sosialidemokraattien valtuustoryhmä on päättänyt nimetä valtuustoryhmän puheenjohtajaksi 1.1.2020 alkaen valtuutettu Laura Pitkosen ja varapuheenjohtajaksi valtuutettu Keijo Montosen.
Valtuustoryhmän jäseninä jatkavat Jorma Virta, Elisa Lempiäinen ja Laura Penttinen.
Puumala 16.12.2019
Puumalan sosialidemokraattien valtuustoryhmä"

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee ilmoituksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.