Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2018-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan sihteeri on pyytänyt sidonnaisuusrekisteriin kuuluvia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tarkastamaan voimassa olevassa sidonnaisuusrekisterissä olevat tietonsa. Tiedot pyydettiin ilmoittamaan 1.10.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin ja päättää antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto  merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.