Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 18.11.2020 ja se on nähtävänä asiointipisteessä torstaina 19.11.2020 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annukka Närhi ja Keijo Montonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.