Valtuusto, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuutettu Asko Luukkosen valtuustoaloite: skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Asko Luukkonen (ps.) antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen aloitteen: Skeittiramppien ja skeittialueen rakentaminen Puumalaan.

Aloitteen allekirjoitti myös valtuutettu Antti Kasanen.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.