Valtuusto, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 3.6.2021 ja Puumala-lehdessä 9.6.2021.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 3.6.2021.

Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 14.6.2021 klo 18.00. Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa tai etänä.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuuston kokouksessa oli paikalla 21 varsinaista valtuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.