Valtuusto, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Henkilöstöraportti vuodelta 2020

PuuDno-2021-74

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin 9.3.2021 kokouksessaan.

Henkilöstöraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan yhteistyötoimikunnan päätösehdotuksen:

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.