Valtuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Valtuutettu Asko Luukkosen valtuustoaloite tekojääradan saamiseksi Puumalaan (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Asko Luukkonen (ps.) antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen aloitteen:

" Valtuustoaloite tekojääradan saamiseksi Puumalaan

Talvet leutonevat, lumentulo vähenee, samalla myös talviliikunta mahdollisuudet huonontuu. Ehdotan, että kunta aloittaisi suunnitelmat tekojääradan rakentamiseksi Puumalaan, tämä mahdollistaisi luistelun/kiekkoilun harrastamisen aikaisin syksystä pitkälle kevääseen, myös kunnan imagon kannalta se olisi hyvä asia. Lähikunnissa ei myöskään ole tekojäärataa, ne voisivat myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntää Puumalaan rakennettavaa rataa."
 


 

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.