Valtuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Matias Hildenin irtisanoutuminen kunnanjohtajan virasta

PuuDno-2020-18

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hilden on ilmoittanut 25.11.2020 päivätyllä sähköpostilla irtisanoutuvansa Puumalan kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.1.2021.

Kunnanjohtaja Matias Hildenin irtisanoutumisaika on kaksi kuukautta.

Kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Valtuuston valitsemien henkilöiden osalta eron myöntämisestä tekee päätöksen kunnanhallitus. 


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Matias Hildenille eron Puumalan kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.1.2021.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtaja Matias Hildenin irtisanoutumisilmoituksen Puumalan kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.1.2021.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Esittelijänä toimi tämän pykälän ajan palvelujohtaja Anne Julin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtaja Matias Hildenin irtisanoutumisilmoituksen Puumalan kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.1.2021.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden ilmoitti esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyn ajan. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.