Valtuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2018-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hallintosäännön 42 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Raportti sidonnaisuusrekisteristä on oheismateriaalina.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunnan jäsen Pirkko Ihanamäki sekä tarkastuslautakunnan sihteeri eivät osallistuneet omien sidonnaisuusilmoitustensa käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusrekisterin tämän hetkisen tilanteen sekä päättää viedä sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.