Valtuusto, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019

PuuDno-2018-179

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.


Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruudesta laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosan tarkkuudella.

Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,41 - 1,00 %.  Muiden asuinrakennusten veroprosentti on 0,93 - 2,00 %. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %).

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti on 0,00 - 2,00 %. Voimalaitosten veroprosentti on 0,93 - 3,10 %.

Vuodelle 2018 valtuusto on määrännyt seuraavat veroprosentit (suluissa ensin Etelä-Savon ja tämän jälkeen koko maan kuntien veroprosenttien väestöpainotettu keskiarvo):

 • kunnan tuloveroprosentti: 20,00 (21,08; 19,86)
 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 (1,20; 1,06)
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 (0,54; 0,49)
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 (1,20; 1,16)

Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että sekä kunnallis- että kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2018 tasolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2019 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

 • kunnan tuloveroprosentti: 20,00
 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08

 

Lisäksi valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta määrää vuodelle 2019 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2019 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

 • kunnan tuloveroprosentti: 20,00
 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95
 • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48
 • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08

 

Lisäksi valtuusto päättää, ettei Puumalan kunta määrää vuodelle 2019 rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Verohallinto