Valtuusto, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkoa 13.12.2017 ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä torstaina 14.12.2017 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Pentti Lautala.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.