Valtuusto, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 4.12.2017 ja Puumala-lehdessä 7.12.2017.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä postitse 4.12.2017.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Olli Luukkonen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu varavaltuutettu Jukka Pitkonen. Valtuutettu Antti Kasanen ei ollut nimenhuudossa paikalla.
Todettiin, että nimehuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.