Valtuusto, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokoomuksen valtuustoaloite elinkeinoelämän kehittämiseksi (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Martti Laine antoi kunnanjohtajalle Kokoomuksen valtuustoryhmän kirjallisen aloitteen. Aloite on liitteenä.

Päätös

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.