Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vuosikolmannesraportti ajalta 1.1.-30.4.2019

PuuDno-2019-126

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa n. -5,025 milj. euroa, mikä on n. 450 000 euroa heikompi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Syynä heikentymiseen on jätelaskutuksen siirtyminen toukokuulle (vaikutus n. 175 000 euroa), vähentyneet puunmyyntituotot sekä ESSOTE:n ennakkolaskutuksen kasvu sekä myös lisääntynyt erikoissairaanhoidon laskutus, jossa oli kasvua vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana noin 120 000 euroa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimintakate oli kokonaisuudessaan 31,1 % budjetoidusta.

Kunnalle oli tilitetty huhtikuun loppuun mennessä verotuloja noin 2,9 miljoonaa euroa, mikä on 32,4 prosenttia budjetoidusta. Verotilitysteknisistä syistä kuntakentän verotulokasvun ennakoidaan olevan tänä vuonna nopeaa, ja myös Puumalan verotulot tulevat verotuksen ennakkotietojen perusteella todennäköisesti kasvamaan tänä vuonna nopeasti ja ylittämään budjetoidun selvästi. Valtionosuudet tulevat toteutumaan hieman budjetoitua paremmin.

Vuosikatteeksi muodostui n. 495 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2019 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.