Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Laura Pitkosen, Elisa Lempiäisen ja Laura Penttisen valtuustoaloite: Teknisen toimialan strategiatyö

PuuDno-2018-16

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Laura Pitkonen (SDP) antoi puheenjohtajalle hänen itsensä, Elisa Lempiäisen (SDP) ja Laura Penttisen (SDP) allekirjoittaman kirjallisen aloitteen:

"Olemme viime syyskuusta 2018 asti työstäneet ensimmäistä kertaa koskaan. Sivistystoimen strategiaa. Tällä työnimeä käyttäen olemme hyvinvointialalla osallistuneet koulutuksiin ja kokoontuneet erilaisin kokoonpanoin useita kertoja. Strategiaa on tehty palvelujohtajan, hyvinvointipalvelujen vastuualueiden esimiesten, hyvinvointilautakunnan sekä jokaisen hyvinvointipalvelujen alaisten työyhteisöjen keskuudessa sekä omina ryhminä sekä kaikki yhdessä.

JA miksi: olemme pähkinänkuoressa pureskelleet kuntastrategian läpikotaisin ja vieneet sen jokaiseen hyvinvointipalvelujen kolkkaan, aivan ruohonjuuri tasolle. Mitä tarkoittaa kuntastrategia käytännössä kirjastossa tai koulunkäyntiavustajan työssä? Haluamme, että jokainen kunnan työntekijä tällä alalla sisäistää meidän määrittämät arvot ja toimintaperiaatteet. Millä arvoilla teemme tätä työtä?

Emme ole vielä valmiita, ja tarkoitus oli tuoda strategia valmiina valtuustolle tänään, mutta koska saimme lisäpuhtia keväällä, siirsimme lopputyöskentelyn syksylle. Mutta matka, jonka olemme koko hyvinvointipalvelujen ala yhdessä kulkeneet, on jo nyt ollut merkittävä ja jopa käänteentekevä. Lisäksi olemme lähes vahingossa alkaneet työstää kuntastrategiassa puutteellisiksi jäänyttä mittaristoa.

Ja nyt teen tästä aloitteen:

Tekninen toimiala aloittaa oman teknisen toimialan strategian työstämisen ja valmis strategia tuodaan valtuustolle vuoden 2020 loppuun mennessä. Strategia sisältää teknisen toimialan arvot ja periaatteet peilaten kuntastrategiaan. Strategiatyöhön osallistuu tekninen johtaja, tekninen lautakunta, teknisten vastuualojen esimiehet sekä työntekijöiden edustus jokaisesta yksiköstä.

Minulta on kysytty, voisiko hyvinvointilautakunta ottaa kantaa teknisen toimialan asioihin. Myös sivistystoimen strategiaan on haluttu yhyttää selkeästi teknisen puolen asioita, syynä ”jotta ne tulisi jossain huomioiduiksi”. Vastaus näihin on ei. Minulle tämä toiminta kertoo teknisen toimen kulttuurista. Olen tällä ensimmäisellä valtuustokaudella nähnyt ja kuullut erilaisia mielipiteitä ja kirjoituksia. Näen osittaista jakautumista hyökkäys- ja puolustusleireihin. Asioita kyräillään kylillä ja paukautetaan näyttävästi esille. Usein vielä paikoissa, joissa asia ei varmasti etene oikeaa reittiä niin, että ryhdyttäisiin hanskat käsissä toimiin. Viimeisessä valtuuston kokouksessa käsiteltiin hallintosäännön päivitystä, joka yksimielisesti tuli teknisestä lautakunnasta kunnanhallitukseen, mutta valtuustossa teknisen lautakunnan jäsenet olivatkin sitä vastaan. Millaisesta päätöksenteosta tämä kertoo? Ja mitä se kertoo Puumalasta? Nyt meidän on päästävä eteenpäin tavasta, jossa pyritään vetämään matto toiselta alta. ”Se, joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään.” Nyt tarvitaan asennemuutos kunnan johtohenkilöistä työntekijöihin sekä vahvaa johtamista, mutta ennen kaikkea yhdessä tekemistä.

Millainen on teknisen toimen strategia vuonna 2020?”

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.