Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 31.5.2019 ja Puumala-lehdessä 5.6.2019.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä postitse 31.5.2019.

Päätös

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 21 varsinaista valtuutettua.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.