Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.3.2019 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2018. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointia suorittaessaan tarkastuslautakunta on tilinpäätöksen tutustumisen lisäksi perehtynyt talousarvioon, vuosikolmannesraportteihin, henkilöstöraporttiin, kuntastrategiaan sekä valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjoihin ja kuullut eri viranhaltijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kuntalain 121 §:n mukaisena arvionaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten  tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastinetta arviointikertomukseen 30.9.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.