Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut touko-elokuu 2021

PuuDno-2018-197

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa kokousaikataulut touko-elokuulle 2021.

Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kokoontua touko-elokuussa 2021 seuraavasti, ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

17.5.2021 aiemmin päätetty kunnanhallituksen kokous siirretään pidettäväksi 31.5.2021.

21.6.2021
9.8.2021
30.8.2021

Kokoukset aloitetaan klo 16.00, ellei toisin sovita.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset touko-elokuussa 2021 seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

17.6.2021 (tilinpäätös)
16.8.2021
 

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita. Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että 17.6.2021 pidettäväksi merkitty tilinpäätösvaltuusto pidetään 14.6.2021.

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset touko-elokuussa 2021 seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

14.6.2021 (tilinpäätös)
16.8.2021

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.