Valtuusto, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 30.11.2018 ja Puumala-lehdessä 5.12.2018.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä postitse 30.11.2018.

 

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 21 varsinaista valtuutettua.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.