Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Taloustilanne 1-3/2022 sekä investointien hankintakalenteri

PuuDno-2022-20

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, asuntosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Käydään läpi taloustilanne 1-3/2022 sekä investointien hankintakalenteri.

Käydään läpi sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman toteutetut ja toteutettavat toimenpiteet vuoden 2022 osalta. 

Taloustilanne 1-3/2022 ja investointien hankintakalenteri ovat oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.