Tekninen lautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma 2021

PuuDno-2020-128

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2020 § 54 vuoden 2021 talousarvion. Teknisen toimialan määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) ovat vastuualueittain seuraavat

 Tekninen lautakunta

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 8 500

 -151 246

 -142 746

 Yhdyskuntapalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 410 380

 -953 571

 -543 191

 Pelastuspalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 5 200

 -229 000

 -223 800

 Kiinteistöpalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 1 355 780

 -1 078 444

 277 336

 Ympäristövalvonta

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 89 050

 -198 526

 -109 476

 Kaavoitus- ja tonttipalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 121 050 

 -63 180

 57 870

 Asumispalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 337 400

 -250 438

 86 962

 Ruokahuolto ja -puhtaanapitopalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 945 390

 -1 075 382

 -129 992

 

 

 

 Tekninen toimiala yhteensä

 

 

 

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 

 

 

 3 272 750

 -3 999 787

 -727 037

 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan teknisen lautakunnan tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Teknisen toimialan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.