Tekninen lautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 20.11.2020-2.2.2021.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 1 Rakennusluvat 11.1.2021, 11.01.2021
§ 2 Rakennusluvat 19.1.2021, 19.01.2021
§ 3 Rakennusluvat 26.1.2021, 27.01.2021
§ 38 Rakennusluvat 20.11.2020, 20.11.2020
§ 39 Rakennusluvat 10.12.2020, 11.12.2020
§ 40 Rakennusluvat 17.12.2020, 18.12.2020
§ 41 Rakennusluvat 29.12.2020, 30.12.2020

Ruokapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Yhdistelmäkoneen hankinta / puhtaanapitopalvelut, 22.01.2021

Tekninen johtaja
§ 1 Septitankkien tyhjennyslaiturin hankinta, 05.01.2021
§ 4 Puumalan Pistohiekan harmaiden jätevesien puhdistusjärjestelmä, 03.12.2020
§ 5 Pistohiekan kaivojen kunnostus, 03.12.2020
Yleinen päätös:
§ 1 Myyränniementien lisääminen haja-asutusalueen osoitejärjestelmään, 14.01.2021
§ 18 Harkinnanvarainen tieavustus / Rapeikontie, 14.12.2020

Ympäristösihteeri
§ 1 Maisematyölupapäätös Tornator Oyj, 05.01.2021
§ 4 Maisematyölupa UPM, 20.01.2021
§ 5 Maisematyölupa UPM, 20.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.