Tekninen lautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hallintosäännön uudistaminen 1.5.2021 alkaen

PuuDno-2016-229

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä teknisten palvelujen osalta, koska maankäyttöteknikko on poistunut kunnan palveluksesta ja uutta ei ole palkattu. Maankäyttöteknikon tehtäviin kuulunut päätösvalta on siis syytä poistaa hallintosäännöstä ja jakaa se uudelleen.

Hallintosäännön pykälässä 17 määritellään viranhaltijoiden erityiset ratkaisuvallat ja maankäyttöteknikolle on annettu päätösvalta:

- osoitejärjestelmän muutoksista

- yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti

- kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää poistaa hallintosäännön 17 §:ssä olevan maankäyttöteknikon päätösvallan ja jakaa sen seuraavasti:

- osoitejärjestelmän muutoksista päättää ympäristösihteeri

- yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja perusparannusavustusten jakamisesta yksityisteille talousarvion puitteissa ja teknisen lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti päättää tekninen johtaja

- kunnan suostumuksesta liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamiseksi yksityisteillä päättää tekninen johtaja

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.