Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä maanantaina 10.6.2019 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa Karjalainen ja Laura Penttinen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Karjalainen ja Laura Penttinen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.