Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 12.4.-3.6.2019.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 6 Rakennusluvat 26.4.2019, 29.04.2019
§ 7 Rakennusluvat 3.5.2019, 06.05.2019
§ 8 Rakennusluvat 13.5.2019, 14.05.2019

Tekninen johtaja
§ 2 Rakennusluvat 17.4.2019, 17.04.2019
§ 3 Linja-autoaseman käyttö kirpputoritoimintaan, 07.05.2019

Ympäristösihteeri
§ 2 Maisematyölupa Jänniemi / Lehtisaari, 22.05.2019
§ 3 Maisematyölupapäätös Jussola 2:37, 22.05.2019
§ 4 Maisematyölupa Ihanteensalo 1:90, 22.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.