Tekninen lautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 27.8.-30.9.2021

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 23 Rakennusluvat 2.9.2021, 06.09.2021
§ 24 Rakennusluvat 10.9.2021, 13.09.2021
§ 25 Rakennusluvat 22.9.2021, 23.09.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman laadinta, 23.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.