Tekninen lautakunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

  1. ELY-keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen.
  2. ELY-keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen.
  3. Metsähallitus: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa.
  4. Saimaan vesi-ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu Saimaan Kukkeistenselällä elokuussa 2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.