Tekninen lautakunta, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

1. Eurofins Environment Testing: Puumalan keskustaajaman jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun vuosiyhteenveto 2017

2. Eurofins Environment Testing: Puumalan jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto 2017

3. Eurofins Nablaps Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamotarkkailun 26.2.2018 tarkkailutulokset

4. Eurofins Environment Testing: Mannilanniemen vapaa-​ajankeskuksen jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto 2017

5. Etelä-​Savon ELY-​keskus: Poikkeaminen luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun kangasvuokon rauhoitusmääräyksistä

6. Saimaan vesi-​ ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n kalankasvatuslaitoksen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2017 sekä pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1999-​2017

7. Varsinais-​Suomen ELY-​keskus: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää;​ sekä luonnonsuojelulain 45 § mukainen lupa rauhoitettujen lintujen johdannaisten maastavientiin

8. Aluehallintovirasto: Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset,​ päätös Puumalan urheiluhallin kuntosalin laajennukseen ja kaukalon käyttäjien tioihin,​ avustus 36 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.