Tekninen lautakunta, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2022

PuuDno-2021-150

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 § 66 vuoden 2022 talousarvion. Teknisen toimialan määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) ovat vastuualueittain seuraavat

 Tekninen lautakunta

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 57 968

 -212 645

 -154 677

 Yhdyskuntapalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 443 530

 -1 015 205

 -571 675

 Pelastuspalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 6 000

 -235 482

 -229 482

 Kiinteistöpalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 1 420 650

 -1 261 533

 159 117

 Ympäristövalvonta

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 115 500

 -208 861

 -93 361

 Kaavoitus- ja tonttipalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 130 000 

 -44 000

 86 000

 Asumispalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 360 650

 -264 038

 96 612

 Ruokahuolto ja -puhtaanapitopalvelut

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 896 963

 -1 105 335

 -208 372

 

 

 

 

 

Tekninen toimiala yhteensä

 

 

 

 

 

 Tuotot

 Kulut

 Toimintakate

 

 

 

 

 

 3 431 261

 -4 347 099

 -915 838

 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan teknisen lautakunnan tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.