Tekninen lautakunta, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Teknisen toimialan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2022

PuuDno-2022-1

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2022 seuraavasti:

 Vastuualue

 Hyväksyjät

 Tekninen lautakunta  Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa   rakennustarkastaja Heikki Virta.
 Yhdyskuntapalvelut

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa   rakennustarkastaja Heikki Virta.

 Pelastuspalvelut  Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa   rakennustarkastaja Heikki Virta.
 Kiinteistöpalvelut

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa   rakennustarkastaja Heikki Virta.

 Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja   Keijo Montonen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja   Kimmo Hagman.

 Ympäristövalvonta  Rakennustarkastaja Heikki Virta, hänen poissa ollessa   tekninen johtaja Kimmo Hagman.
 Kaavoitus- ja   tonttipalvelut  Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa   rakennustarkastaja Heikki Virta.
 Asumispalvelut  Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa   rakennustarkastaja Heikki Virta.
 Ruokahuolto- ja     puhtaanapitopalvelut  Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, hänen poissa   ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 

 

Edellä olevan lisäksi tekninen johtaja Kimmo Hagmanilla on oikeus hyväksyä kaikki teknisen toimialan laskut. Vastaava oikeus on teknisen johtajan poissa ollessa kunnanjohtaja Niina Kuuvalla, joka myös hyväksyy teknisen johtajan Kimmo Hagmanin laskut.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.