Tekninen lautakunta, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

 

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2021- 27.1.2022.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 1 Rakennusluvan 21-251-R maksun palautus, 11.01.2022
§ 2 Rakennusluvat 11.1.2022, 12.01.2022
§ 3 Rakennusluvat 18.1.2022, 19.01.2022
§ 35 Rakennusluvat 22.12.2021, 22.12.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Jäteastioiden hankinta haja-asutusalueelle, 25.01.2022
Yleinen päätös:
§ 23 Harkinnanvarainen tieavustus / Salmenniementie, 20.12.2021

Ympäristösihteeri
§ 1 Maisematyölupa Puumalan seurakunta, 26.01.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.