Tekninen lautakunta, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kaavoituskatsaus 2022

PuuDno-2019-37

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. 

Kaavoituskatsaus 2022 ja siihen liittyvä kartta ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan kaavoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Kaavoituskatsaus pidetään nähtävillä jatkuvasti kunnan kotisivuilla ja teknisessä toimistossa.

 

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2.1.2022 tietoonsa saatetuksi. Kaavoituskatsaus pidetään nähtävillä jatkuvasti kunnan kotisivuilla ja teknisessä toimistossa.

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin.