Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Teknisen toimialan vuosikolmannesraportti 1.1.-31.8.2020

PuuDno-2020-129

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Liitteissä on esitetty teknisten palvelujen toimialan talousarvion toteuma ajalta 1.1. - 31.8.2020 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 66,66.

Kokonaisuudessaan teknisten palvelujen toimintatuottojen toteumaprosentti oli elokuun lopussa 66,6 ja toimintakulujen 65,9.

Investointien toteuma oli tarkastelujaksossa noin 400 000 euroa (27 %). Merkittävimmistä hankkeista viimeiselle vuosikolmannekselle ajoittuu mm. Lintusalontien peruskorjauksen kuntaosuus, iso osa urheilukentän kunnostuksesta sekä Kotiniementien perusparannus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisten palvelujen toimialan talousarvion toteuman ajalta 1.1. - 31.8.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.