Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 16.9.-20.10.2020.

Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 29 Sähköjohdon sijoittaminen kiinteistön 623-427-1-66 alueelle, 21.09.2020
§ 30 Rakennusluvat 23.9.2020, 23.09.2020
§ 31 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset tiekunnattomille teille 2020, 25.09.2020
§ 32 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset tiekunnallisille teille 2020, 25.09.2020
§ 33 Rakennusluvat 12.10.2020, 13.10.2020

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Urheilukentän katsomon penkkirakenteiden uusimistyö, 16.09.2020
Yleinen päätös:
§ 15 Poikkeamishakemus 623-415-3-69, 14.10.2020

Ympäristösihteeri
§ 13 Maisematyölupapäätös, 18.09.2020
§ 14 Maisematyölupapäätös, 22.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.