Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

1. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu Saimaan Kukkeistenselällä elokuun lopulla 2020.

2. Metsähallitus: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 

3. Eurofins: Talousvesitutkimus: koulukeskus, terveyskeskus, Jääsaukko Oy ja lähtevä vesi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.