Tekninen lautakunta, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Teknisen toimialan puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2023

PuuDno-2022-249

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Liitteissä on esitetty teknisten palvelujen puolivuotisraportti 1.1.-30.6.2023. Toimintatuotot ylittyivät 5,3 prosenttia tasaisesta vauhdista (50%) lähinnä haja-asutusalueen toteutuneesta jätelaskutuksen tulosta. Toimintakulut ylittyivät lähinnä kunnan kiinteistöihin kohdistuneesta korkeasta sähkönhinnasta johtuen 6,6%. Kesäkuun loppuun mennessä sähköä oli maksettu budjetoituun, koko vuoden summaan verrattuna 72 %.

Liitetiedostossa on myös koontina teknisten palvelujen toiminnan arviointia vuoden 2023 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisten palvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.6.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.