Tekninen lautakunta, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, asuntosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Lipo-Lempiäinen ja Martti Laine.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Lipo-Lempiäinen ja Leena Torvinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.