Tekninen lautakunta, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, asuntosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 17.8.-21.9.2023

Tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 9 Lupa kunnan teiden ja alueiden käyttöön Swimrun 2023 -tapahtuman aikana, 21.08.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.