Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Syksyn 2020 kokousaikataulu

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kokouspäivämäärät päätetään kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että syksyn 2020 kokouspäivämäärät päätetään seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.